Sonja Jović

E-mail : davidovicsonja@gmail.com

OBRAZOVANJE

Master  prehrambene tehnologije

EKSPERTIZA

Prerada grožđa, vina i jaka alkoholna pića, somelijerstvo