Jovan Radovanović

E mail: jovan.kele@gmail.com

OBRAZOVANJE

Apsolvent Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Modul: Tehnologija konzervisanja i vrenja

EKSPERTIZA

Proizvodnja piva, proizvodnja sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića.