Dr Bojana Danilović

E-mail: bojana.danilovic@junis.ni.ac.rs; bojana_d@yahoo.com

OBRAZOVANJE

Doktor tehnološkog inženjerstva, oblast: prehrambena tehnologija i biotehnologija

EKSPERTIZA

Sistemi upravljanja bezbednošću hrane, mikrobiologija hrane, probiotici i starter kulture