Sekretar udruženja

Dr Ana Kalušević

E-mail: ana.kalusevic@vhs.edu.rs, anakalusevic@gmail.com

OBRAZOVANJE

Doktor tehnološkog inženjerstva, dipl.inž. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda.

EKSPERTIZA

Iskorišćenje otpada (sporednih proizvoda) iz prehrambene industrije, “Zero waste” koncept, primena imobilisanih sistema u prehrambenoj industriji, prerada voća i povrća.