Education

Priručnik za preradu voća
Primarna voćarska proizvodnja
Priručnik mikrobni rizici
HACCP priručnik – 1
BASIC TRAINING CURRICULUM FOR AGRICULTURAL COOPERATIVES AND SME