Dr Ivana Karabegović

E-mail: ivana.karabegovic@tf.ni.ac.rs; ivana.karabegovic@gmail.com

OBRAZOVANJE

Doktor tehničkih nauka, oblast biohemijsko inženjerstvo.

EKSPERTIZA

Sistemi upravljanja bezbednošću hrane, alkoholna pića (vina i voćne rakije), prerada voća i povrća.