Dr Ivan Milošević

OBRAZOVANJE

Profesor engleskog jezika, Doktor  filoloških nauka

EKSPERTIZA

Kognitivna lingvistika, kombinovanje ukusa i promocija srpske hrane na engleskom jeziku