All Team

Dr Ivan Milošević OBRAZOVANJE Profesor engleskog jezika, Doktor  filoloških nauka EKSPERTIZA Kognitivna lingvistika, kombinovanje ukusa i promocija srpske hrane na engleskom jeziku

Vladimir Pršić E-mail: vladimirprsic93@hotmail.com  OBRAZOVANJE Master inžinjer prehrambene tehnologije  EKSPERTIZA Prerada voća

Simona Jaćimović Email:  simona.j.vb@gmail.com OBRAZOVANJE Master inžinjer prehrambene tehnologije   EKSPERTIZA   Kvalitet vode, tehnologija slada I piva

Sonja Jović E-mail : davidovicsonja@gmail.com OBRAZOVANJE Master  prehrambene tehnologije EKSPERTIZA Prerada grožđa, vina i jaka alkoholna pića, somelijerstvo

Dr Bojana Danilović E-mail: bojana.danilovic@junis.ni.ac.rs; bojana_d@yahoo.com OBRAZOVANJE Doktor tehnološkog inženjerstva, oblast: prehrambena tehnologija i biotehnologija EKSPERTIZA Sistemi upravljanja bezbednošću hrane, mikrobiologija hrane, probiotici i starter kulture

Jovan Radovanović E mail: jovan.kele@gmail.com OBRAZOVANJE Apsolvent Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Modul: Tehnologija konzervisanja i vrenja EKSPERTIZA Proizvodnja piva, proizvodnja sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića.  

Dr Ivana Karabegović E-mail: ivana.karabegovic@tf.ni.ac.rs; ivana.karabegovic@gmail.com OBRAZOVANJE Doktor tehničkih nauka, oblast biohemijsko inženjerstvo. EKSPERTIZA Sistemi upravljanja bezbednošću hrane, alkoholna pića (vina i voćne rakije), prerada voća i povrća.  

Danilo Janjušević E-mail: danilo.janjusevic@prehrambenitehnolog.rg.rs  OBRAZOVANJE Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije billjnih proizvoda EKSPERTIZA  Osvežavajuća bezalkoholna pića, jaka alkoholna pića, upravljanje dokumentima, standardi bezbednosti hrane.          

Dr Saša Despotović E-mail: sdespot@agrif.bg.ac.rs OBRAZOVANJE Doktor tehnološkog inženjerstva. EKSPERTIZA Proizvodnja piva, higijenski inženjering, prerada i prečišćavanje voda, senzorna analiza.

MAJA SPASOJEVIĆ       E-mail: maja.spasojevic@prehrambenitehnolg.org.rs OBRAZOVANJE Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda. EKSPERTIZA                                    …

Dr Aleksandar Radović E-mail: radovicaleksandar@yahoo.com OBRAZOVANJE Doktor biotehničkih nauka. EKSPERTIZA Voćarska proizvodnja.

Dr Ana Kalušević
Sekretar udruženja

Dr Ana Kalušević E-mail: ana.kalusevic@vhs.edu.rs, anakalusevic@gmail.com OBRAZOVANJE Doktor tehnološkog inženjerstva, dipl.inž. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda. EKSPERTIZA Iskorišćenje otpada (sporednih proizvoda) iz prehrambene industrije, “Zero waste” koncept, primena imobilisanih sistema u…

Dr Radovan Đorđević
Potpredsednik Prehrambeno-tehnološkog saveta Srbije

Dr Radovan Đorđević Email: radovan.djordjevic@prehrambenitehnolog.org.rs OBRAZOVANJE Doktor tehnološkog inženjerstva, dipl.inž. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda. EKSPERTIZA Proizvodnja vina, voćnih vina i jakih alkoholnih pića.

Dr Mile Veljović
Predsednik udruženja

Dr Mile Veljović E-mail: veljovicmile@gmail.com; mile.veljovic@agrif.bg.ac.rs  OBRAZOVANJE Doktor tehnološkog inženjerstva, dipl.inž. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda. EKSPERTIZA Prerada voća i povrća. .