Danas je…International Day of Awareness of Food Loss and Waste.

Kako se Vi ophodite prema nusproizvodima i otpadu pri proizvodnji hrane? Kuhinjskom otpadu? Viškom jela?

Mi Vam za početak dajemo jedan primer na koji je PTSS ponosan. Antigrain brašna dobijena sušenjem i mlevenjem tropa koji zaostaje pri proizvodnji sokova (malina, višnja, jabuka, kupina…). Pohvale za Naše voćare koji ovim postupcima stvaraju nove zdrave proizvode, a značajno smanjuju količine otpada.

Kao primeri primene tropa višnje i brašna od tropa maline, predstavljamo Vam dva nagrađena proizvoda na studentskom takmičenju u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda Ecotrophelia Srbija 2020. From some to awesome!

Add your comment