Udruženje PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI SAVET SRBIJE u okviru projekta “FROM SOME TO AWESOME – Knowledge strengthening of food producers through “in situ” know-how transfer” koji realizuje u saradnji sa USAID projektom za konkurentnu privredu, raspisuje:

Konkurs za zadruge i mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) iz sektora prerade voća i povrća

Osnovni cilj projekta je povećanje konkurentnosti prerađivača voća i povrća (zadruga i MMSP) iz nerazvijenih regiona Srbije kroz razvoj visokokvalitetnih (premium) novih i inovativnih proizvoda i/ili tehnoloških procesa ili poboljšanje postojećih proizvoda i procesa.

Projektne aktivnosti će biti usmerene na:

  1. vertikalno umrežavanje zadruga i MMSP sa drugim relevantnim kompanijama (dobavljači sirovina i drugih materijala, proizvođači, maloprodajni lanci i distributeri itd.),
  2. razvoj i unapređenje proizvoda i procesa,
  3. uvođenje „zero waste“ modela proizvodnje (proizvodnja uz potpuno iskorišćenje sirovina, bez otpada),
  4. povećanje efikasnosti proizvodnje i
  5. upoznavanje sa važećom zakonskom regulativom u oblasti proizvodnje hrane.

Odabranim korisnicima biće pružena podrška u vidu grupnih i individualnih teorijskih i praktičnih treninga, mentorske podrške, edukativnih materijala i promotivno-prodajnih aktivnosti.

Prijavni formular možete popuniti ovde.

Kategorija privrednog subjekta:*
Odabir korisnika programa vršiće stručna komisija koju čine eksperti iz različitih oblasti proizvodnje hrane.

Konkurs je otvoren do 31. decembra 2019. godine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje putem e-mailova office@prehrambenitehnolog.org.rs ili foodtechcouncil@gmail.com.

Add your comment